Näppäinmakrojen käyttö Datamikessä

Erilaiset toiminnot Datamikessä käynnistyy tietyillä näppäinsarjoilla tai hiiriklikkauksella. Joissa tapauksissa käytetään hiiren vasemmanpuolista ns. ykkösnappia ja joissain tapauksissa käytetään oikeanpuolista ns. kakkosnappia. Vasenkätisessä hiiressä on napit päinvastaiset.

Esimerkiksi kun halutaan asiakasrekisrerissä kirjoittaa ja tulostaa lasku toimitaan seuraavasti:

Em. toimenpiteet eivät vie kauan kun kyseessä on muutama lasku tulostettavana. Jos kuitenkin halutaan tulostaa esim. samanlainen lasku parille sadalle asiakkaalle näppäily vie kauan. Tätä varten voidaan Windowsissa "nauhoittaa" em. näppäilysarja ns. makroksi. Tällöin yhden näppäimen painaminen tekee em. toimenpiteet esim. sadalle asiakkaalle.

Esimerkki: Yhdistys kirjoittaa ja tulostaa jäsenmaksulaskun sadalle jäsenelle

Olet ottanut Datamiken käyttöön ja tallentanut yhdistyksesi jäsenrekisteritiedot (500 jäsentä) Datamiken asiakasrekisteriin. Helsinkiläisille ja Vantaalaisille jäsenille (tai asiakkaille) pitäisi kirjoittaa ja tulostaa jäsenmaksulasku (Huom! esimerkin lopussa on lisäesimerkkejä miten tietyt asiakkaat voidaan valita). Lisäksi pitäisi tulostaa postitustarrat em. jäsenille. Lisäksi halutaan, että postituslista tulee postinumerojärjestyksessä. Toimi seuraavasti.

Vaihe 1: otetaan kopioi asiakasrekisteristä ja reskontrasta

Jatkossa tehtävät toimenpiteet muuttavat asiakasrekisteriä alkuperäisestä järjestyksestä (mm. tiedot lajitellaan postinumerojärjestykseen). Siksi on hyvä, että alkuperäinen asiakasrekisteri jää ennalleen. Lisäksi jossain vaiheessa saattaa sattua näppäilyvirheitä ja halutaan voida palauttaa asiakasrekisteri ennalleen.

Kopion ottaminen tehdään seuraavasti:

Nyt on luotu kopiot kaikesta alkuperäisyrityksestä. Tämä yritys sisältää kaikki samat tiedot kuin alkuperäinen yritys, mutta jos teet jonkun sotkun voit helposti palata alkuperäiseen yritykseen, jossa on kaikki tiedot tallella.

Vaihe 2: lajitellaan asiakasrekisterin kopio postinumerojärjestykseen

Vaihe 3: Poistetaan asiakasrekisterin kopiosta turhat osoitteet

Asiakasrekisterin kopio sisältää satoja osoitteita, mutta muut kuin Helsinki tai Vantaa -osoitteiset halutaan pois.

Ohjelma käy läpi nyt asiakasrekisterin ja merkitsee kenttään Apukenttä koodin a123 niissä korteissa, joissa kaupunkina on Vantaa.

Nyt halutaan poistaa kaikki sellaiset kortit, joissa EI OLE koodimerkintää a123. Toimi seuraavasti:

Nyt on asiakasrekisterissä (tai oikeastaan sen kopioissa) vain Helsinkiläisiä ja Vantaalaisia. Paina Esc niin pääset takaisin asiakaskortiin. Paina asiakaskortissa Alt+Y. Ohjelma menee esimmäiseen korttiin. Katso ikkuna oikeassa ylänurkassa kohtaa Nykyinen/viimeinen kortti. Siinä on esim. 1/100, joka kertoo, että ollaan ensimmäisessä kortissa ja kortteja on kaikenkaikkiaan sata.

Vaihe 4: tehdään sama lasku kaikille asiakkaille

Laskun kopiominen voidaan tehdä mm. kahdella tavalla: massakopioimalla tai makroilla.

Vaihtoehto 1: Massakopiointi

Tee mallilasku yhdelle asiakkaalle. Laskun tekemisestä on esimerkki esim. tässä. tarkista vielä, että kaikki laskurivit, jotka on tarkoitus kopioida on merkitty rastilla. Tekemäsi laskun voit kopioida seuraavasti:

Ohjelma tekee nyt kaikille asiakkaille saman laskun kuin malliasiakkaalla.

Vaihtoehto 2: Makron käyttö

Nyt makronauhuri on asianmukaisesti päällä. Klikkaa Datamiken ikkuna aktiiviseksi ja toimi seuraavasti (Huom! lue myös alempana oleva kappale Makrovirheet):

Laskun kirjoitus yhdelle jäsenelle on nyt valmis. Ohjelma on lisäksi nauhoittanut kaikki tarvittavat toimenpiteet makrosysteemi valikon kohdan (tässä esimerkissä) Uuden laskun tekeminen alle.

Seuraavaksi tehdään samanlainen lasku muille asiakkaille. Kokeillaan ensin toimiiko makro hyvin: klikkaa kaksi kertaa nopeasti makrosysteemi -ikkunassa kohtaa Uuden laskun tekeminen. Ohjelma pitäisi nyt tehdä uusi lasku kohdalla olevalla asiakkaalle ja siirtyä sitten seuraavaan asiakaskorttiin. Kokeile vielä pari kertaa, että lasku tulee hyvin ja kaikki tuntuu menevän oikein. Makro suoriutuu yleensä nopeasti. Jos haluat makron ajettavan hitaammin valitse valikko Asetukset ja ota ruksi pois kohdasta Makron nopeus maksimi.

Kun olet kokeillut tarpeeksi klikkaa makrosysteemin ikkuna ja valitse valikko Muokkaa ja sieltä kohta Toistokertoja. Jos sopivia asiakkaita oli esim. alunperin 100 ja olet jo edellä tehnyt kolmelle asiakkaalle laskun valmiiksi jäljellä ole vielä 97 asiakasta. Laita esiin tuleeseen ikkunaan siis toistokerroiksi 97. Mene järjestyksessä seuraavaan korttiin (eli tässä esimerkissä korttiin numero neljä), jolle ei ole vielä tehty laskua. Klikkaa kaksi kertaa nopeasti makrosysteemi -ikkunassa kohtaa Uuden laskun tekeminen. Ohjelma pitäisi nyt tehdä lasku 97 kertaa eli kaikille lopuille asiakkaille.

Makrovirheet

Makroa luotaessa on oltava tarkkana, että makron ajaminen lähtee myös samasta ikkunasta ja yleensä samankaltaisesta tilanteesta liikkeelle. Esim. edellä tehty makro ei toimi jos sitä yritetään käynnistää kun tuoterekisteri on esillä. Esillä täytyy olla juuri samanlainen ikkuna tai muu ohjelman kohta (esim. että kursori vilkkuu oikeassa kentässä).

Yleinen virhe on se, että makron nauhoitus päätetään väärässä ikkunassa. Esim. jos lopetat nauhoituksen edellisessä esimerkissä laskutustaulukkoon makron toisto ei onnistu, koska väärä ikkuna on päällä.

Pyri välttämään hiiren käyttöä makron aikana. Hiiriliikkeet vievät paljon nauhurin resursseja ja toimivat huonosti jos makron aikana tehdään aikaa vieviä toimenpiteitä. Tällöin makroja ei usein voida ajaa täydellä vauhdilla (täysi vauhti valitaan makrovalikosta Asetukset). Hiiren käytössä on lisäksi omat ongelmansa siinä mielessä, että ikkuna, jossa hiiren pitäisi painaa jotain nappia saattaa aueta toisessa kohtaa kuvaruutua. Esim. makronauhuriin voi olla nauhoittunut “käsky”: siirrä hiiri kuvaruudulla koordinaattiin 102,45 ja klikkaa. Jos em. kohdassa ei olekaan odotettua nappia makron toiminta häiriintyy.

Pyri välttämään sellaisten makrojen luontia, jossa makron riippuvainen ulkoisesta tilanteesta. Esim. jos makron toimintaan kuuluu tulostusta paperille, tallennusta disketille tms. on vaara, että esim. toistettaessa makroa paperi loppuu (mutta makro jatkaa silti toimintaasa aiheutteaen sekaannusta mikrossa) tai disketti täytyy. Tee esim. toinen makro tulostusta varten.

Jos makro toimii osittain, mutta esim. toistoissa aiheutuu ongelmia kokeile makron ajamista normaalinopeudella. Valitse valikko Asetukset ja ota ruksi pois kohdasta Makron nopeus maksimi.

Nyrkkisääntö on: käytä aluksi makroa varoen kunnes sen toiminta on selvää. Sen jälkeen Datamiken makrosysteemiä voit käyttää mitä erilaisempien urakoiden virtaviivaistamiseen.

Laskujen tulostus

Asiakkaille on tehty laskut valmiiksi. Nyt voidaan tulostaa ne paperille.

Päävalikossa paina nappia Reskontra. Esiin tulevassa ikkunassa paina nappia Ketjulaskutus. Esiin tulee ikkuna, josta valitse sopiva laskulomake ja paina OK. Huom! jotkut laskulomakkeet kysyvät ensin. toimitusosoitetta. Joudut näiden kohdalla painamaan OK.

Laskut pitäsi tulostua nyt esikatsuun ja/tai printterille.

Eri poimintatapoja postitusta varten

Edellä olevassa esimerkissä poimittiin postitusta ym. varten kaupunkin perusteella. Asiakkaat voi poimia muillakin tavoilla. Yleensä on kuitenkin hyvä, että asiakastietoja ja reskontra-aineistoa tallennettaessa pyritään käyttämään erilaisia koodituksia, jotka myöhemmin helpottavat tiedon poimimista.

Kun siis syötät asiakastietoja laita kommentti -kenttään tms. joku tarkenne tai koodi millainen asiakas tms. on kyseessä.

Vastaavasti kun teet laskuja, lähetteitä tms. laita reskontrataulukkoon esim. Tyyppi/viitteemme joku sopiva koodi tai muu tarkiste. Ohessa esimerkki:

Esimerkki 1: asiakkaat, jolle on myyty valittu tuote

Haluat tulostaa listauksen kaikista asiakkaista, joille on kirjoitettu lasku Porakoneesta (reskontrataulukossa on rivi, jossa on porakone).

Esimerkki 2: Lehtitilaus

Asiakasrekisterissäsi on lehtitilaajia, joille on aika ajoin lähetetty kiertokirje sen mukaan onko edellinen lehtitilaus menossa umpeen. Jos tilaaja on tilannut lehden hänen reskontrataulukkoon on tullut rivi (lasku), jossa Nimike -sarakkeessa lukee esim. Kalastajan apajat. Ko. rivillä eräpäivässä on em. tilauksen laskun eräpäivä. Kun teet em. tilausta laita esim. taulukossa jäljempänä olevaan Päivä -sarakkeeseen se päivä, jolloin lehtitilaus on menossa umpeen. Kun myöhemmin haluat selvittää kenellä menee tilaus umpeen viikolla 1-7.10.2009 toimi seuraavasti:

Esimerkki 3: Sata parasta asiakasta saa postia

Haluat lähettää sadalle parhaalle asiakkaallesi kirjeen, joulutoivotuksen, tarjouksen tms.. Toimi seuraavasti: